NEY YAPIMI

Hatay samandağ bölgesinden kestiğimiz kamışlar, gölgede havalandırılarak en az 2-3 yıl kurumaya bırakılır.

NEY YAPIMI

Kuruyan kamış yapraklarından ve budaklarından arındırılır ve ısı yardımıyla eğri olan yerleri düzeltilir...

NEY YAPIMI

Kuruyan kamış yapraklarından ve budaklarından arındırılır ve ısı yardımıyla eğri olan yerleri düzeltilir...


NEY YAPIMI

Yapılacak olan ney'in uzunluğuna göre kamış kısaltılır.

  

NEY YAPIMI

 

İçi uzun açkı aletleriyle açılır, perdeleri hesaplanır ve perdeler açılır.

NEY YAPIMI

İçi uzun açkı aletleriyle açılır, perdeleri hesaplanır ve perdeler açılır.

 

NEY YAPIMI

Açılan perdelerin içleri çeşitli bıçaklar be zımparalar yardımıyla temizlenir...


NEY YAPIMI

Açılan perdelerin içleri çeşitli bıçaklar be zımparalar yardımıyla temizlenir...


NEY YAPIMI

Ney yağlanır ve yağdan sonra akordu yapılır, en son parazvaneler takılır ve son kez akort konrol edildikten sonra, neyi üfleyecek kişinin eline göre arka perde (aşiran perdesi) açılır...

 

NEY YAPIMI

Son kontrollerden sonra, tornada çekilmiş olan başpare, Ney'e bindirilir...


NEY YAPIMI

Neylerimiz Hatay Samandağ kamışı, gölgede kurutulmuş kamıştan, özen ve titizlik ile açılmış, akort garantili ve değişim garantilidir...

KAMIŞ SEÇİMİ

Ney Üretimi için Kamış seçiliyorken bir çok özelliklere bakılır. Bunlardan en önemlileri, kamışın en az 3-4 yaşında olması, kökten en az 5-6 boğum yukarıda ölçüyü yakalaması, boğum aralıklarında orantı olması, cidarının düzgün ve parlak olması, çok fazla eğri olmamasıdır... Günümüz de "kök kamış" diye tabir edilen; 1-2 yaşıdanki 100-150 cm boyunda olan kamışlardan da ney imal edilmektedir.Fakat bunlar köke yakın olduğundan et kalınlığı çok fazla olur, sesleri çok kapalı ve sesler arasında entenasyon bozukları yaşanır...

KAMIŞ SEÇİMİ

Kaynaklarda ney çeşitlerinin  yaklaşık boy uzunlukları verilmiştir. Uzunlukların değişimi; kamışın çapına, cidar kalınlığına, yöresine göre değişmektedir. Fakat dikkate alınacak önemli bir husus vardır ki, günümüzde çok az bu konuya dikkat etmektedir. Örneğin kız neyi yaklaşık 70 cm uzunluğunda düşünürsek; 70 cm'e 8 boğum 9 parça girmesi, kız ney olması için yeterli özellik değildir. Boğumlar orantılı bir şekilde dağılmış olmalı, ses kutusu ne çok kısa ne çok uzun olmalı, aşiran perdesi hem neyin hem de boğumun ortasında denk gelmeli, ön perdeler boğuma çok yakın ya da uzak olmamalı orantı içinde olmalı, üst çap ile alt çap orantı içerisinde olmadır....Her sene yaklaşık 2500km yol yaparak, olması gerektiği gibi ocak sonunda , olması gereken yerden Hatay Samandağdan Allah'ın iziniyle kamışlarımızı kesmekteyiz.

KAMIŞ KESİMİ

NEY YAPIMI için Kesilen Kamışlar;Ocak ayı sonu Şubat ayı başı gibi kesilmelidir.Önce kesilmeleri kamışın içindeki gelişimini tamamlamamasına ve içindeki suyun boşalmamasına, bu da kamışın kuruyorken buruşmasına neden olur ki;buruşmuş kamıştan et kalınlığı yani;cidarı fazla olacağından iyi netice alınamaz. 

KAMIŞ KESİMİ

Kamışın geç kesilmesinde ise bahara doğru olacağından kamış tekrardan su ile dolmaya ve yeni fidelerin çıkmasına, kamışın boğum aralarında dengesizliklere sebebiyet veririr...

KAMIŞ KESİMİ

Her sene yaklaşık 2500km yol yaparak, olması gerektiği gibi ocak sonunda , olması gereken yerden Hatay Samandağdan Allah'ın iziniyle kamışlarımızı kesmekteyiz.

NEY ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kamış kendi halinde kurumuş olmalı, yakılmış ya da güneşte kurutulmuş olmamalıdır Eğer ki yakılmışsa; kamış üzerinde kahverengi siyah olarak ateş izleri belirgindir. Güneşte kurutulmuş ise;kamış sarıdan ziya de beyaz bir renk almıştır. Zaten yaş ise; genelde daha çok boğum diplerinde yeşil kalan yerleri görebilirsiniz.

Farklı uzunluktaki neylere göre kamışın çap orantısı olmalıdır. Mesela; kız ney yaklaşık 70cm uzunluğunda düşünürsek; üst çapının 20-22mm olması düşükken, 30mm üstü fazlaçaplıdır. Ama süpürde için 22mm süpürde için normalken, 25mm üstü çaplıdır... Kamışın ney çeşidine göre çapsız olması ; pes(dem) seslerin zor çıkması, seslerin daha zor çıkmasına ve volümlerin düşük olmasına sebebiyet verirken çok çaplı olması; tiz seslerin zor çıkmasına ve neyi üfleyen kişinin daha fazla efor sarfetmesine sebeb olur. Dikkat edilmesi gereken bir konuda kamışın üst çap ile alt çap arasındaki orantıdır... üst çap 28 mm olup alt çap 20mm ise neydeki sesler arasında entenasyon bozuklukları yaşanabilir.Kısacası orantılı bir kamış tercih edilmelidir.

Boğum-perde arasındaki uzaklık ve orantı bugün ney yapımcılarının çok azının dikkate aldığı, çoğu neyzenin haberi bile olmadığı bir ilişkidir. Boğumlar ile perde mesafeleri orantılı olmalıdır. Yani;70cm uzunluğuna, 8boğum 9parça girdi mi o kamış kız neyine uygundur diye bir şart yoktur. Uygun olabilmesi için; perdeler boğumları ortalamış, arka perde (aşiran) hem neyin ortasında hem de iki boğumu tam ortalamış olmalıdır.

Kamışın Hatay/Samandağ , Suriye Larzkiye, öncelikli olması(ege ve akdeniz yöreleri de olabilir)

Kesinlikle akort garantisi ya da sebepsiz değişim garantisi verilmelidir.

Ney üflemeye yeni başlayanlara "KIZ NEY" önerilse de, kendi fiziksel ölçülerinize uygun neyi almalısınız.

Neyi hocanıza üfletip denetmeden, onayını almadan gerekirse;para transferi yapılmamalıdır...

NEY BAKIMI, YAĞLANMASI VE KORUNMASI...NEY NASIL YAĞLANMALIDIR? NE ZAMAN YAĞLANMALIDIR? HANGİ YAĞ KULLANILMALIDIR?

1. Ney'in yağlanması her zaman faydalı değil,  bazen ney'e zararlı olabilir. Ney'in yağlanması ile ilgili gerek internet gerek diğer kaynaklarda bir çok bilgi olmakla beraber ne yazık ki bir çoğu yanlıştır... 

2. Ney yapımcıları olarak biz; ney'i imal ettiğimizde ilk yağlanmasını yaparız. Bu genelde içi yağ dolu bir tankın içine ney’i yatırarak yapılır.  Bu ilk yağlanmada aslında kamış belki ömür boyu yetecek yağı bünyesine almış olur. Sonrasındaki yağlanmalarda böyle bir sistem kullanılmaz. Ney farklı sebeplerden dolayı kuruduğunda, içindeki yağı tekrar harekete geçirmek amacıyla yarım bardak yağın, başpare çıkartıldıktan sonra ney'in içine boşaltılması ile yapılır. Ney’in fazla yağlanması ve neyin dışının çok yağlanmasından kaçınılır. Sebebleri ise; ney yağlandığı anda seslerin daha rahat çıkmasına rağmen, fazla yağdan dolayı kamışın iç çapının daralmasına sebep olacağından ney'i bir kaç gün sonra tıkamaya ve yavaş yavaş volumün düşmesine sebep olur. Diğer bir zararı ise, ney sürekli yağ dolu tank içine sokulup yağlanıyor ise, ney'in dışınında mecburen yoğun yağa maruz kalacağından zamanla fazla yağ atılıyorken ney'in dış yüzeyindeki parlak sırrı yavaş yavaş yok olur. Bir diğer sebebi de ney'e gereksiz bir ağırlık verilmiş olur.

3. Ney kuruduğu zaman yağlanır. Amacı ise kamışın çatlamaması ve seslerin daha rahat çıkmasıdır. Ney'in yağlanması ile ilgili bir zaman verilemez. Ney'in kuruması; ney üfleyen kişinin biyolojik yapısından ve üfleme yoğunluğundan, kamışın yöresinden ve neyzenin yaşadığı yerin iklim özelliklerine göre değişir.  Bundan dolayı haftada 1, ayda 1 gibi bir zaman verilemez...

4. Yağ olarak fındık, badem, susam ve mısır yağı gibi doğal ve asit oranının düşük olan yağlar tercih edilmelidir.

5. Ney'in içine harbi,fırça vb. şeyler sokulmaz. Farkında olmadan Ney'e ufak ama akorta, entenasyona büyük zararlar verilebilir.

6. Ney üflendikten sonra içi nemli olacağından kılıf gibi havasız bir ortamda bırakılırsa küflenmeye sebep olur. 

7. Ney’in yamulmaması ve çatlamaması için  sıcak ve soğuk ortamlardan  uzak tutulmalıdır. Ney düz bir zemine konuluyorken başpare dışarda bırakılmalı, duvara asılıyorken en az 3 destekle sabitlenerek yamulması engellenmelidir.

8. Ney ne kadar kalın ve mukavemetli gözükse de kamıştan yapıldığı unutulmamalı, elimizdekinin bir dost /enstrüman olduğu unutulmamalı ve sürekli korunmalıdır.

Selamlar...

Eskişehir Web Tasarım